Hjem - Lions Skive

Menu

2020 12/9 Søby Brunskuldslejre

 
Udflugt til Brunskullejerne hvor vi fik en udybende fortælling og en rundvisning på musæet og en rundtur rundt til de gamle lejre.  
  I baggrunden ses el tårn som leverede strøm til lejren.
 gamle maskiner  nogle af husene i klondiken
  Søby Falck Station var altid klar til de mange ullykker.
Det lille smalspors tog som kørte tipvognene ud taf brunkulslejrene.  den store smedie.
Frodes Hus  hvor Frode Pedersen boede fra 1949 til2002 et flot hus efter Søby forholde , huset er blevet flyttet 3 gange.  
En enkel øl blev der også tid til.

Følg Lions