Lions SkiveForsideKontakt osBestyrelsenUdvalgeneRap om kap.MedlemmerAndre AktiviteterDonationer.KLUBLIV / MØDER
  
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk
Klub nyheder RSS-feed
Hvad er RSS?


Bliv medlem af Lions Club Skive


>> Læs mereNy Donation


>> Læs mereOpdateret 23/12 2017


>> Læs merejulelotteri 2017


>> Læs mereKlik her for besøge Nextwave
       

KLUBMØDE DEN 14/8 2013   DEN GAMLE PAVILLION I SPØTTRUP 

 

 
 Den gamle pavillion som kun har 3-4 meter til skranten og fjroden.   Alex lind fortalte om stedet  og om vor forestående udflugt i området.
   
 Vi besøgte en af de mange gravhøje fra broncealderen. Også Jens Vævers museum besøgte vi i Krejbjerg.
   

 Ved kirken fik vi en fortælling om sammenhængen mellem kirken og

 Spøttrup borg

 Her lyset som symboliser modstandsbevægelsen kamp i 2 verdenskrig ,hvor der

på Spøttrup borg var opbevaret illegale våben fra nedkastninger nok til at udruste

1000 mand, men de blev beslaglagt af besættelstropperne.

   
 I det solen gik ned kom der rigtig flamme i lyset. Aftenen sluttede med klubmøde og kaffe.

 

 
 31/8 2013   Rap om Kap 
 
   

 Der gøres klar til sortering af ænderne

 Vi kontrolerede at vi havde alle ænder svarende til andebeviser.
   
 Et stort stykke arbejde. 
   
 God musik havde vi hele dagen også i år leveret af SILVERMOON fra Mors. Når alle giver en hånd tager det ikke lang tid at kontrolere 3000 ænder.
 
 Vaffel og øl boden var livlig besøgt. Vi fik hjælp til at blande ænderne inden de blev sat i vandet.
   
 En del var mødt op for at følge ænderne glide ned af åen. Roere fra Skive kajakklub sørgede også i år for at alle ænder kom i mål.
   
 Alle ænder efter løbet klar til at komme op af åen. Vi fik også i år lidt opvisning af drengene i kajakkerne , jo han måtte i vandet.
   
 Start på sortering af ænderne til pakning og klar  til næste væddeløb. En velfortjent pause efter en lang dag.
 
 
 11/9 2013 klubmøde  Med besøg hos BERENDSEN i Karup.
 
   
  En flot velkomst. der var gjort noget ud af det .
   
 Vi startede med kaffe og et stykke lagkage med logo. Klubmester Jens skære kage for og ud for os, en god kage.
   
 Afdelingschef Poul Erik Boll fortalte kort om koncernens mange divisioner. Produktionschef Flemming Jensen fortalte om arbejdsgangen for vaskeprocessen.
   
 Poser med måtter klar til vask efter rensning for sand og grus.En hel afdeling til reparation af defekte måtter .
   
 Her en af de 2 store vaskemaskiner som er et langt rør vasketid 21 minutter.  Store tøretumplere til slut tøring efter centrufugering.
   
 Færdigvaskede måtter klar til at blive kørt ud, ca 1600 måtter daglig. 
 
 
 9/10 2013 Klubmøde med madlavning.
 
   
 Niels braser flæsketerninger overvåget af Peter Neumann som underviste os. Per og Kresten sørger for løg og blanding af farsen.
   
 Opskriften studeres grundig af Claus og Mogens. Hasselback kartofler gøres klar af Tage og Claus, Erik holder pause
   
 Spændende øjeblik da citronfromagen sammenblandes med fløden. Svend Åge og Jørgen færdiggør citronformagen.
   
 Forretten:  Rejecocktailen  Ole og Tage anretter. Tage er klar til at servere den forlorne hare   
 
Menu:

Rejecocktail med brød .

Forloren hare med Hasselback kartofler og waldorfsalat :

Citronfromage med flødeskum:

 

Pigerne var imponeret over vores  evner i køkkenet.

 Så er der serveret  

 Mens vi lavede mad blev pigerne undervist af Pia Aggerholm i blomsterbinding.

   
Pia viser Hanne og Grethe  starten  på at binde en blomsterkrans.  Der blev bundet i dyb koncentracion.
   
 Rita- Marianne- Eva- Maja- Lisbeth- Ebba  i fuld gang. Nogle af de flotte Blomsterkranse som blev produceret denne aften.
 
 

 Klubmøde den 13/11 2013 med besøg

 

 

 
 Repræsentanter fra Skive Garden  fortalte om garden og fremtidsplaner. Ivan Andersen fortalte levende om sit projekt omkring nødhjælp til Rumænien.
   
 Det var spændende at høre om forholdene i det fattige land. Provinsen Ivan udøvede sit nødhjælp i.
   
 Vi hjalp sidste år med at finanser rejse for unge besøgende i skive. Jens Gjerulff takker Ivan for et levende foredrag.
   
 Jens Gjerulff modtager 15 års vedhæng for medlemskab af Lions. Svend Åge Sørensen modtager 30 års vedhæng for medlemskab af Lions.
   
 Leif , Svend Åge , Jens og Jørgen  modtog emblem for 100 % fremmøde. Jørgen optager Jørgen Bendsen og Kresten Rønne som nye Lions.
   
 Jørgen uddeler Lions nål som synlig bevis på optagelsen i klubben. Vagn og Erik samt Tage hyggesnakker efter en hyggelig aften .
 
 
 15/1 2014 klubaften med besøg på Krabbesholm Højskole
  
 Vi mødte op  i  den smukke riddersal , medlemmer fra Lions Club Limfjord  var inviteret med .
  
 Vi var ovre i det nyeste tilbygning , et hus som primær skal bruges til udstilling. Et kik ind i et af  de nye undervisningslokaler.
  
 Rane Bols fortalte om de nye klasseværelser og om højskoleophold generelt. Eleverne var i gang med et af deres første projekter , en lampe til fyrfadslys.
  
 Nogle eksempler på prototyper på lygterne. Kristian takker Rane for rundvisningen i gården foran hovedbygningen.
  
 Klubmester Kristian Tonnesen byder velkommen til vore gæster Jens Gjerulff  blev indsat som ny præsident .
  
 Zoneformand Inga Svenningsen beretter om zonens arbejde og hvilke mål der er for det  kommende år.
  
 
 
 5/2 2014  klubaften med foredrag af Tapio Juhl 
  
 Klubmester  Kristian Tonnesen byder velkommen til klubmødet. 
  
 Tapio Juhl fortalte om sin barndom i Findland og sin oplevelser i forbindelse   med  sin tid som krigs flygtning til Danmark.
  
 Et gribende foredrag fra Tapio Juhl. Jens overrækker Jørgen diplom for sin tid som Præsident med medlemstilgang .
 
 
 12/3 2014   Klubaften med besøg på Vikan. Børstefabrik skive.
  
 En af skives gamle hæderkronede firmaer. Børge Rasmussen byder velkommen til Vikan.
  
Farverige produkter med mange funktioner.  Børge forklarede lidt om de mange produkter og Vikans system for rengøring.
  
 Rundvisning på det imponerende lager. Færdigvarelager klar til pakning til kunder i hele verden, ca. 60 lande.
  
 Maskinens montering af gulvsvaber vises. Maskine der bore huller i rasende fart i håndtag til børste nærstuderes.
  
 Kristian Tonnesen modtog Award for medlemskab af Lions i 15 år. Jørgen Aggerholm aflægger regnskab for julelotterit med et pænt overskud.
 
 
 klubaften 9 /4 2014    
  
 
 Klub kasser modtager hæderstegn for 15 års medlemskab af Lions Club skive.
 
 
Klubmøde  14/ 5 2014 med besøg hos Skiveegnins Sortkrudtskytter. 
  
 Klubmøde med stor fremmøde i fint vejr. Sevelsted gør klar til skydning med Remmington riffel fra 1876
  
 Lars afprøver skydestilling og tager sigte . Skudet er afgivet og man venter på at røgen vil drive væk.
  
 Vagn og Per prøvede også om skydefærdighederne var som man håbede. Sortkrudt afgiver meget røg og duft af nytårsaften i næsen.
  
 Per er ikke helt tilfreds med resultatet og plastre hulllerne til . Lars ser tilfreds ud med sin skydning Lars krontrolere skudene om det er tilfredsstillinde. Godt skudt.
 
 
 Sidste klubaften 11/6 2014 i Tage og Eva  Laustsen have.
  
 Eva fortalte om sin og Tages interesse for krydersnapse  med smagsprøver.  Vi fik også mulighed for selv at tilsætte urter fra haven til medbragt snaps.
  
 Hyggelig samvær med god mad og en enkel snaps dertil. Sommeren viste sig fra den sin smukkeste side.
  
  Jens foretog optagelse af  Egon Sevelsted  som nyt medlem i klubben.
  
 Også Keld Mørk Kristensen blev optaget . En god afslutning på aftenen og klubåret med 2 nye lionsmedlemmer.
  
 
 
 
Klik her for at sende en mail til Lions Danmark