Lions SkiveForsideKontakt osBestyrelsenUdvalgeneRap om kap.MedlemmerAndre AktiviteterDonationer.KLUBLIV / MØDER
  
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk
Klub nyheder RSS-feed
Hvad er RSS?


Bliv medlem af Lions Club Skive


>> Læs mereNy Donation


>> Læs mereOpdateret 23/12 2017


>> Læs merejulelotteri 2017


>> Læs mereKlik her for besøge Nextwave
 13/8 2012 Klubmøde med besøg på produktionshøjskolen.
  Marinlyst 
   
 Eigil Brun Kristensen fortalte om arbejdet med krydstoldjagten Svend Irgens-Møller fortalte om den Selvejende institution Krydstokdjagt nr 27.
   
  Det store skib beses.
   
 Det er rigtig skibsbyggeri. Eva får et kik ned i krydstokdjagten
   
 Toldkrydseren er spantet op klar til dæk. Højskolens  flåde af sjægter framstillet på skolen.
   
 Egetræ lager som er listet op for tøring  markering af 4 medlemme for 100% mødedeltagelse sidste klubår
 
 
 Rap om kap 25/8 2012 
   
 Hyggemusik leveret af SILVERMOON fra Mors. Scleroseforeningen var med bod og solgte ANDELSBEVISER
   
 Vaffelboden var som sedvanlig et tilløbsstykke. Ænderne sorteres før de skal i åen så kun solgte nr. kommer med.
   
 Alle ca 2800 ænder klar til at blive smidt i vandet . En MANITOU fra Scantruck dumper alle ænder i åen kl 12,30
   
  Starten er gået. Roer sørger for at alle ænder kommer i mål.
   
 Et stort stykke arbejde, her Thomas igang med at befri fastsatte ænder Der kom en ordentlig tordenskylle lige som ænderne nåede mål.
   
 Så begyndte det store arbejde med sortering og pakning af ænderne til de næste der skal have rap om kap.
   
 Robert leger lidt da alle ænder skulle op af vandet , Christian kæmper med de mange ænder
 Roerne er fra Skive Roklup Ungdomsafdeling . 
   
  Det store " bankospil " var i gang. Vi mistede kun 1 and i år i åen
 
 
 Klubmøde 8/10  med besøg hos Dancutter 
   
 Industrivej 10  7850  stoholm Her 2 modeller af cuttere til forskellig rørstørelser.
   

Lone Gammelgård fortalte om de forskellige størelser af cuttere,

 som produceres , kassen er sstyreenhed til cutteren.

 Et stykke kloarkrør med foring hvor der kan fræses hul indefra.
 
 Arbejdsbord til samling og lager med komponenter.  Kort over forhandlere fra hele verden.
 
 
 19/11 2012  klubmøde med besøg hos Chr. Henriksen og søn samt Dipak
   
  
   
  
   
  
   
 
 
 Klubmøde 14/1 2013 
   
 Vi havde besøg af Bjarne  Pedersen  som  fortalte meget levende   om sine syv  gange på lions handicaplejr i OSTED .
   

 Vi havde også besøg af Peter Voss Hansen fra Vinderup , han

 fortalte lidt om hvad LIONS danmark beskæftiger sig med.
   
 Jørgen Aggerholm byder Per Dahl velkommen som medlem i klubben Per Dahl og Marianne Dahl ønskes velkommen af Jørgen Aggerholm
 
 
 4/2 2013  Besøg på Tambohus Ungdosskole i skive.
   
   
 Kent Sørensen fortalte om skolens virke og dagligdagen på skolen .  Vi fik et endblik i de unges verdag gennen en vedeo film.
   
  vi fik en rundvisning i det gamle hus med de snørklede gange.
   
 overalt hvor vi kom frem var vor indtryk at trods mange unge mennesker som bruger  bar huset præg af være pæn og i orden.
   
 Musik er en stor del af de unges verden. Palle Bruus takker Kent Sørensen for en levende gennembang af ungdomssolen
   
 Gamle Udklæbsbøger sturderes ivrig  efter mødet. 
 
 
 11/3 2013  Besøg på Glud & Marstrand  Skíve  og Klubmøde
   
 En fabrik med tro på fremtiden efter store invisteringer. Efter Klaus havde fortalt om fabrikkken  og omklædning .
   
Var klar til rundvisning på fabrikken. Plade på 0,2mm. standses ud i runde skiver.
   
 Standsemaskive . billedet er uklar da det går meget hurtig. omkring 80,000 stk. Konservesdåser bliver det til på 3 hold skift.
   
 Også dåser med guld yderside Gammel maskine der produsere fra plade i ruller.
   
 Plader med tryk klar til udstandsning. Trykte plader udstandses. 2 skiver ad gangen. ( meget støjende )
   
 Lene fortalte om produktionen. Låg forlader maskine som pånitter ring til at åbne dåsen med.
   
 Affald fra en maskine opsamles til genbrug . Efter presning af affald i blokke af 25 kg. klar til omsmeltning.
   
 Jens som klubmester byder velkommen til klubmøde . Jørgen oplæser ansøgninger og post.
 
 
 Klubmøde 8/4 2013  med  besøg. 
   
 Et liv i politik , 12 år som borgmester ,9 år som kulturrådsformand i det gamle amtsråd .
   
 Alex Lind Spøttrup fortalte levende om sit arbejde og annekdoter fra  mange år i politik.
 
 
 Klubmøde 13/5 2013  med besøg på. 
   
 Aftenens virksomhedsbesøg Michael Bruus Jensen fortæller os sin virksomhed og om halvfabrikaterne.
   
 En af virksomhedens produkter  en transportkasse for grej til millitæret Én dækudskifterapparat til store hjul som firmaet har forhandling af .
   
Nyinstalleret pladeskære op til 60 mm  stålplader som skæres med højtryk vand tilsat meget fint sand.
   
 Jørgen takker Michael for rundvisningen på hans spændende virksomhed. Jørgen beretter om nyt fra Lions og ansøgninger om donationer.
   
 Svend Åge Sørensen forestår optagelsen af Ole Kristiansen og  Claus Rasmussen som nye medlemmer i klubben.
   
 De nye medlemmer og fruer ønskes velkommen i klubben. Præsidenten med Benthe og Ole samt Claus og Lisbeth.
 
 
 Klubmøde den 10/6 2013 med besøg i det  nyrenoverede "Røde Klubhus" skive.
   
 Det røde klubhus i nyrenoveret skikkelse som da den var ny. Mogens Sørensen fortalte om renoveringen som han har stor andel i.
   
 Grilholdet  Jørgen og Jens samt Vagn ser ud at have styr på grillene. Et godt stykke kød indtages i hyggelig lokale i klubhuset.
   
 Billederne på vægen fortæller klubhusets historie i billeder og udklip. Jørgen indsætter Palle som præsident for det næste klubår.
   
 Svend Åge forestår optagelsen af nyt medlem i klubben. Ejvind Møller med Anne Dorthe ønskes velkommen i klubben af medlemmerne.
   
  Jørgen takker af som præsident og afslutter aftenen.
 
Klik her for at sende en mail til Lions Danmark